NVZ Brancherapport 2018

Ziekenhuiszorg in cijfers is het jaarlijkse brancherapport van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Dit brancherapport beschrijft de stand van zaken van de ziekenhuiszorg van het afgelopen jaar in Nederland aan de hand van verschillende thema’s.

Het eerste thema - Ziekenhuisprofessionals maken de toekomst! - sluit aan op de actualiteit en wisselt ieder jaar. De NVZ organiseert in november een congres over dit onderwerp. Vlak voor dit congres is dit hoofdstuk gepubliceerd.

Thema's 2 tot en met 4 - Zorg in perspectief, Werken in ziekenhuizen, Geleverde zorg in ziekenhuizen - zijn terugkerende thema’s. Dit maakt het mogelijk om ontwikkelingen te benchmarken. Het vijfde, en laatste, thema betreft de financiën van de zorg.

Voor dit brancherapport is gebruikgemaakt van de meest recente gegevens uit onder andere de volgende bronnen: Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ), CBS, OECD, Vernet, jaarverslagen en BDO.

Download NVZ Brancherapport 2018 (PDF)