TRIVIA

Hoeveel meer (of minder) investeren de algemene ziekenhuizen afgelopen jaar in vergelijking met 2010?

Ziekenhuizen voldoen aan financiële afspraken hoofdlijnenakkoord

De ziekenhuizen hebben zich gehouden aan de financiële afspraken van het hoofdlijnenakkoord.

De totale omzet van algemene ziekenhuizen is in 2017 gestegen met 1,0% naar € 17,7 miljard (inclusief prijsstijgingen en kosten voor dure geneesmiddelen).
Het prijsindexcijfer voor lonen- en prijzen was 2,05% voor 2017. Dit prijsindexcijfer geeft een indicatie van prijsstijgingen van materialen en stijgende loonkosten.
En dat betekent een reële afname van de omzet in 2017, ondanks de stijging van het aantal patiënten en de toename van de gemiddelde zorgzwaarte.
Verdeling omzetgroei algemene ziekenhuizen in 2017 (€ miljoen en % van totale omzet)

Resultaat en rentabiliteit gedaald, solvabiliteit toegenomen

Het resultaat (als % van de omzet) bleef in 2017 met 1,2% gelijk aan het niveau van 2016 en was beduidend lager dan in de periode 2010-2014 (1,8-1,9%). Ook de rentabiliteit bleef in 2017 met 3,4% gelijk aan het niveau in 2016.

De solvabiliteit nam in 2017 toe naar 25,7%. Solvabiliteit is nodig om financiële tegenvallers op te kunnen vangen en om toekomstige investeringen te kunnen financieren.

Resultaat algemene ziekenhuizen (als % omzet)

Ziekenhuizen investeren steeds minder

Investeringen in materiële vaste activa door algemene ziekenhuizen bedroegen € 1,1 miljard in 2017. Dat is circa € 350 miljoen minder dan in 2016 en betekent bijna een halvering ten opzichte van het bedrag in 2010.