TRIVIA

Voor welk type aandoening worden in 2016 de meeste patiënten opgenomen?

In 2017 hebben iets meer Nederlanders een ziekenhuis bezocht

In 2017 steeg het aantal patiënten dat een algemeen ziekenhuis bezocht met 0,3% naar 8,28 miljoen. Dit is lager dan verwacht op basis van bevolkingsgroei (+0,6%) en vergrijzing.

Daarnaast hebben de algemene ziekenhuizen voor 2 miljoen patiënten laboratoriumonderzoek verricht in opdracht van o.a. de huisarts.

Ontwikkeling van het aantal patiënten in algemene ziekenhuizen (miljoen)

Hoe ouder de patiënt, hoe complexer de benodigde zorg

Ook in 2017 nam het aantal patiënten in de hogere leeftijdscategorieën toe, met name als gevolg van de vergrijzing van de bevolking.

Het aantal patiënten ouder dan 55 jaar is meer gestegen dan de gemiddelde groei van het aantal patiënten. En hoe ouder een patiënt, hoe meer verschillende specialismen bij de behandeling betrokken zijn. Daarnaast is ook de opnameduur gemiddeld langer bij patiënten met een hogere leeftijd.

Ontwikkeling aantal patiënten per leeftijdscategorie in 2017 t.o.v. 2015 (% per jaar)

Hart- en vaatziekten diagnosegroep met hoogste aantal opnamen

Hart- en vaatziekten vormden in 2015, 2016 en 2017 de diagnosegroep met het hoogste aantal opnamen: circa 287.000 klinische opnamen in 2017.

Aantal klinische opnamen en langdurige observaties per diagnosecluster in algemene ziekenhuizen in 2015-2017

De wachttijden lopen op

De wachttijden liepen in 2017 op. 61% van de patiënten kon in 2017 binnen vier weken terecht op de polikliniek, in 2016 was dit 69%.

Oorzaak voor het oplopen van de wachttijden zijn de personeelstekorten in combinatie met een stijgende zorgvraag.

Gemiddelde wachttijd polikliniek sinds 2014 (weken)