TRIVIA

Welke vacatures zijn voor ziekenhuizen extra lastig om te vervullen?

Het is voor ziekenhuizen steeds lastiger personeel aan te trekken én te behouden

Het is voor ziekenhuizen steeds lastiger om personeel aan te trekken en vast te houden. In de afgelopen 4 jaar is het aantal vacatures meer dan verdubbeld. Het aantal vacatures van ziekenhuizen liep begin 2018 op tot 8.300. En dat is 2,8% van het totaal aantal fte. De tekorten verschillen per regio. Met name vacatures voor verpleegkundig en assisterend personeel zijn moeilijk te vervullen.

In 2016 werd 3,9% van de bruto loonsom van ziekenhuizen geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling van medewerkers. In 2015 was dit percentage 3,6%. Ongeveer de helft van de opleidingskosten werd gedekt door de subsidie Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ).

Openstaande vacatures in ziekenhuizen

Het ziekteverzuim in de algemene ziekenhuizen blijft stijgen

Het ziekteverzuim onder personeel van algemene ziekenhuizen steeg verder in 2017: van 4,55% in 2016 naar 4,77% in 2017. De stijging van het verzuim werd vrijwel geheel veroorzaakt door een stijging van het langdurig verzuim.

Hiermee blijft het ziekteverzuim onder personeel van algemene ziekenhuizen boven het landelijk gemiddelde verzuimpercentage (4,0%) en onder dat van de sector zorg en welzijn als geheel (5,3%).

Ziekteverzuim algemene ziekenhuizen

Het aandeel van vrouwelijke specialisten neemt de laatste jaren toe

Het aandeel vrouwelijke specialisten neemt de laatste jaren toe, maar is in 2016 met 42,5% nog steeds 3,8% lager dan het gemiddelde aandeel vrouwen van de werkzame beroepsbevolking (46,3%).

Aandeel vrouwelijke en mannelijke medisch specialisten