TRIVIA

Investeren ziekenhuizen steeds meer of steeds minder aan technologische innovaties als ICT, e-health en sociale innovaties; een andere organisatie van het werk?

Elk jaar wordt een hoofdstuk over een actueel thema aan het NVZ-brancherapport toegevoegd. Dit jaar is gekozen voor de arbeidsmarkt. Een logische keuze, mede gezien de huidige arbeidsmarktproblematiek.

Download NVZ Brancherapport 2018 (PDF)

De zorg is verreweg de grootste werkgever in Nederland. Inmiddels werken in deze branche meer dan 1,2 miljoen mensen. Tegelijkertijd zien we dat in 2017 het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de zorg opnieuw verder toenam. Vooral (gespecialiseerde) verpleegkundige functies zijn zeer moeilijk in te vullen. Hiervoor zijn onvoldoende mensen beschikbaar op de arbeidsmarkt.

Ook voor andere functies wordt de werving van geschikte kandidaten steeds lastiger. Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de factor arbeid, moeten ziekenhuizen meer investeren in technologische innovaties als ICT, e-health en sociale innovaties; een andere organisatie van het werk.

Uit ons brancherapport blijkt echter een tegengestelde beweging: ziekenhuizen investeren steeds minder. Dat baart ons zorgen. Dit betekent echter niet dat ziekenhuizen hun ogen sluiten voor de huidige arbeidsmarktproblematiek. In deze uitgave worden vier actuele arbeidsmarktthema’s behandeld. Aan elk thema zijn concrete praktijkvoorbeelden toegevoegd die het effect van de geschetste ontwikkelingen voor werkgevers en werknemers in de branche ziekenhuizen weergeven. Wat betekenen de ontwikkelingen voor (nieuwe) kennis en vaardigheden, voor verdeling van werkzaamheden en voor de cultuur waarin gewerkt wordt?

Ziekenhuizen worden immers steeds meer hightech- en ict- gedreven organisaties, waar met apps, wearables en sensoren wordt gewerkt. Hierdoor ontstaat er ruimte op de arbeidsmarkt voor professionals die zorg voor mensen willen combineren met techniek. Ik nodig hen van harte uit om zich te oriënteren op een mooie carrière in een van onze ziekenhuizen of revalidatie-instellingen.

Yvonne van Rooy,

Voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Download NVZ Brancherapport 2018 (PDF)