TRIVIA

Wat kost de zorg per Nederlander?

De belangrijkste zorguitgaven op een rij

Nederland heeft in 2017 € 97,5 miljard uitgegeven aan zorg. Dat is ruim 13% van het bbp en komt neer op 5.690 per Nederlander. De zorguitgaven waren in 2017 als volgt:

Uitgaven zorg en welzijn per branche in 2017 (%)

De zorgkosten stijgen minder hard

De uitgaven aan medisch-specialistische zorg groeiden met 2,3% in 2017. Deze zijn minder snel gestegen dan het Bruto Binnenlands Product (bbp) in de laatste jaren. De stijging van het bbp was in 2017 4,1%.

De groei van 2,3% van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg is vergelijkbaar met de groei van de uitgaven aan gehandicaptenzorg (2,3%) en extramurale zorg (2,2%) en lager dan de groei van de uitgaven aan verpleging en verzorging (3,6%).

Het feit dat de zorgkosten de laatste jaren minder hard stijgen, kan o.a. worden verklaard door de afspraken over uitgavengroei in het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord. De minister sloot sinds 2011 akkoorden af met de zorgverzekeraars en -aanbieders.

Uitgaven medisch-specialistische zorg sinds 2000 (% BBP; € miljard)

Nederlandse uitgaven in lijn met Europa

De uitgaven aan medisch-specialistische zorg, als percentage van het bbp, zijn in Nederland in lijn met andere Europese landen.

Uitgaven medisch-specialistische zorg sinds 2000 (% BBP)

De uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen opnieuw

De kosten van dure geneesmiddelen stijgen ook in 2017 verder. Bijna € 2 miljard (7,4%) van de medisch-specialistische zorg is hieraan besteed. Ten opzichte van 2016 is dit een stijging van circa € 150 miljoen (+7,7%). De kosten voor dure geneesmiddelen groeien hiermee sneller dan het macrokader (1%).